Kulatý stůl: Nejdřív člověk, až pak ...

Nejdřív člověk, až pak ...

wellbeing pro učitele a lektory neformálního vzdělávání

Anotace

V semináři se seznámíme s pěti základními oblastmi wellbeingu a vysvětlíme si, proč je důležité se jím zabývat. Využijeme prostoru k zamyšlení nad osobním wellbeingem, zmapujeme si zdroje, které nám pomáhají a navrhneme si kroky vedoucí k podpoře našeho wellbeingu.

O lektorce

Ing. Michaela Svobodová 

Po dokončení vysokoškolského studia se díky orientaci v přípravě a realizaci projektů dostala k práci koordinátorky projektu zaměřeného na specializační studium pro školní metodiky prevence. Od té doby se věnuje tématu rovných příležitostí ve vzdělávání. Od roku 2021 je součástí týmu v Krajském centru vzdělávání a věnuje se tématu rovných příležitostí ve vzdělávání. Ve své práci se snaží podporovat školy k tvorbě takových podmínek, které podpoří růst všech –⁠ dětí i pedagogů.