Kulatý stůl: Hra jako nástroj práce se skupinou

Seminář vzniká ve spolupráci Cirkulária, centra pro nový cirkus a Krajského centra vzdělávání.