Ariadna Vendelová (SK)

Ariadna Vendelová (SK) je vzdušná akrobatka, choreografka a lektorka z Košíc, kde vedie súbor Lalyra, štúdio Lalyra Academy a komunitnú platformu Ariadnina Niť. Jej fokus je pohybový a choreografický výskum v rámci vzdušného tanca na šále a kruhu, s presahom ku experimentálnym pohybovým inštaláciám a site-specific performance. Jej práca sa dotýka témy tela v čase a priestore, s jeho tvorivým a metafyzickým potenciálom, ako i tém ľudských, ženských a enviromentálnych. Hlboký vplyv na jej prístup k pohybu má príroda, prax jógy a tanečná improvizácia, ako i skúsenosť materstva, feminizmus, a umelecko-geografická izolácia. Tvorí a spolupracuje na projektoch doma i v zahraničí. Uviedla niekoľko autorských predstavení (All My Skirts (2019/2020), In the Wind (2019), Birds (2018), Last of me (2016)), vydala krátký tanečný film 'A few decades of dying' (2021), účinkovala v Sorry Gold na Dublin Fringe Fest 2020 s Emily Aoibheann, s ktorou tiež založila a realizuje festival Cat's Paw Experimental Aerial Dance Meeting. Viedla workshopy v štúdiách a na festivaloch v AU, SR, ČR, FR. Bola finalistkou niekoľkých medzinárodných súťaží (USA, PL, HU).

Ariadna Vendelová (SK) je vzdušná akrobatka, choreografka a lektorka z Košic, kde vede soubor Lalyra, studio Lalyra Academy a komunitní platformu Ariadnina Niť. Jejím fokusem je pohybový a choreografický výzkum v rámci vzdušného tance na šále a kruhu, s přesahem k experimentálním pohybovým instalacím a site-specific performance. Její práce se dotýka téma těla v čase a prostoru, s jeho tvořivým a metafyzickým potenciálem, jako i témat lidských, ženských a enviromentálních. Hluboký vliv na její přístup k pohybu má příroda, praxe jógy a taneční improvizace, jako i zkušenost mateřství, feminizmus, a umělecko-geografická izolace. Tvoří a spolupracuje na projektech doma i v zahraničí. Uvedla několik autorských představení (All My Skirts (2019/2020), In the Wind (2019), Birds (2018), Last of me (2016)), vydala krátký taneční film 'A few decades of dying' (2021), účinkovala v Sorry Gold na Dublin Fringe Fest 2020 s Emily Aoibheann, s ktorou též založila a realizuje festival Cat's Paw Experimental Aerial Dance Meeting. Vedla workshopy v studiích a na festivalech v AU, SR, ČR, FR. Byla finalistkou několika mezinárodních soutěží (USA, PL, HU).

www.ariadnavendelova.com