Vzdělávání | Kreativní učení

Vzdělávání | Kreativní učení

Rádi bychom vás pozvali na vzdělávací program ve spolupráci s centrem nového cirkusu v Plzni – Cirkuláriem. Pondělí 15.května bude věnované našim zkušenostem a výstupům z projektů kreativního učení. Program bude určen pedagogům, lektorům volného času, pracovníkům s mládeží, zájemcům o propojování formálního a neformálního vzdělávání.

Současný školní rok je pro nás v našem centru nového cirkusu Cirkuláriu ve znamení kreativního učení. V rámci výzvy a schválení dotačních titulů NPO od MKČR realizujeme letos 3 unikátní projekty. Výzva je orientována na spolupráci kulturních institucí a škol, podporu projektů zážitkové pedagogiky, projektů zaměřených na rozvoj kompetencí žáků potřebných k porozumění umění, podporu aktivní účasti a zájmu žáků o aktuální kulturní dění a kulturní aktivity obecně. My se tak můžeme zaměřit na dlouho plánované cíle našeho spolku, jako jsou kontinuální práce se skupinou mladých studentů/tvůrců a také hlubší propojení a spolupráci se školami a třídními skupinami. Naše zkušenosti bychom s vámi velmi rádi sdíleli právě prostřednictvím jednotlivých akcí pondělního programu: Zážitkový workshop, Kulatý stůl kreativního učení, Inscenace teens performance group.
Zde uvádíme přehled pondělního programu a níže naleznete stručný popis jednotlivých projektů.

Přehled programu 15. května

9:00 - 12:00 Zážitkový workshop k projektu Cirkustika 

místo: Cirkulárium (Zahradní 2)

  • představení projektu formou přímého zážitku účastníků z jedné komplexně vystavěné lekce včetně reflexe a pracovních listů
  • doporučujeme po obědové pauze navázat programem kulatého stolu

13:00 - 15:00 Kulatý stůl - prezentace projektů kreativního učení

místo: Cirkulárium (Zahradní 2)

  • prezentace tří projektů kreativního učení za šk. rok 2022/23 (NPO, MKČR) vč. atraktivního audiovizuálního doprovodu ve formě videí a fotografií - cíle projektu, realizace, úskalí, reflexe a plán na příští sk. rok 
  • představení způsobu podávání žádostí a doporučení k žádostem dotačních programů v rámci NPO, MKČR na následující školní rok
  • účastníci obdrží materiály pro práci s cílovou skupinou, které vznikly v rámci realizace projektů (pracovní listy, reflektivní karty, Deník performera)

19:00 - 19:45 Autorská inscenace v rámci projektu Fresh Splash

místo: šapitó U Ježíška

  • autorské představení skupiny studentů (13 - 18 let), které je výstupem kontinuální a dlouhodobé práce této skupiny v rámci projektu Fresh Splash 

 

Projekt I. Cirkustika

se zaměřuje na práci s třídní skupinou. Kromě jednotlivých cirkusových disciplín si žáci dvou zapojených škol pravidelně každý týden v rámci komplexně vystavěné lekce zažívají principy rozvoje pohybové gramotnosti, ale i rozvoje osobnostního a sociálního. Cirkustikou si klademe za cíl zejména podpořit zdravý vztah dětí k pohybu, ale i k sobě samému a svému tělu, formování vztahů, vzájemnému respektu, podpory a spolupráce.

Projekt II. HRAnice svobody

má formu projektového dne, kde si žáci ve tvůrčí skupině zažijí téma svobody ve dvou rovinách - svobodně vytvoří multidisciplinární dílo (performance) a zároveň se svoboda a její hranice stává tématem tvorby samotné. Tvorba stojí na čtyřech uměleckých pilířích, jež si žáci v průběhu dne zakusí dle vlastního výběru - pohybové divadlo a nový cirkus, hudba, slam poetry a výtvarné umění. Tvorba společného díla je následována jeho představením spolužákům (divácké skupině) doprovázeného reflexí a společnou diskuzí o díle i tématu.

Projekt III. Fresh Splash

pracuje se skupinou dospívajících studentů a klade si za cíl kontinuálně a dlouhodobě s nimi pracovat na tvorbě autorské inscenace.

Studenti se v průběhu deseti měsíců během osmi intenzivních víkendových soustředění seznamují s možnostmi, jak nahlížet a hodnotit novocirkusová představení v roli diváka, získávají přímou zkušenost během diskuse a workshopů s profesionálními umělci a zároveň se učí chápat proces tvorby díla v roli autorů.Všechny tyto činnosti vč. svého vývoje pravidelně reflektují v tzv. Deníku performera.

 

Vzhledem ke komplexnosti a návaznosti programu doporučujeme účast na všech tří akcí. Není to ovšem podmínkou. Na akce se registrujte prostřednictvím  e-mailu martina@tutocirk.cz
Všechny akce tento den jsou ZDARMA. Kapacita na obou seminářů je omezená.

 

Projekt je realizován za finanční spoluúčasti EU prostřednictvím Národního plánu obnovy a MK.
Financováno Evropskou unií – Next Generation EU

 

Související novinky