JEDNO / UNI

Čuz uneři a unerky, dovalte do Plzně dát si JEDNO.
Hi unicycle lovers, come to Pilsen to experience the UNIque pint.

(for English scroll down please)

25. 5. – 27. 5. 2018

JEDNO je víkendová akce pořádaná Žongléros Ansámbl ve spolupráci s Pilsen Uni Riders, která má za účel udržovat jednokolkařské vztahy české tak i zahraniční.
V sobotu bude probíhat již 8. ročník Žonglobalizace, kde si mimo náš program můžete vyzkoušet novocirkusové workshopy a užít nepřeberné množství vystoupení.

JEDNO proběhne ve třech dnech a to jest následovně:

Pátek – JEDNO pivo

17:00 – 23:59 – příjezdy účastníků, ubytování v tělocvičně, společná konverzace a konzumace tekutin. Hry.

Sobota – JEDEN park

08:00 – 9:00 – vstávání, snídaně
09:00 – 10:00 – přesun do Borského parku
14:30 – high jump
16:30 – trial
17:00 – 23:59 – užívání si Žonglobalizace, následné přesuny do cirkulária.

Neděle – JEDNA jízda

08:00 – 10:00 – vstávání, snídaně
10:00 – 15:00 – návštěva sk8parků, street, natáčení videí.
15:00 – ??? – rozloučení, odjezdy

Tohle je zatím hrubý předběžný program, jemný poběžný bude na akci ( :

Ubytování/accommodations:

V tělocvičně Cirkulária – centra pro nový cirkus v Plzni. Jedna tělocvična bude vyčleněna pouze jako noclehárna. Druhé dvě poslouží k hrám a trénování.

S sebou:

Spacák, karimatku, jednokolku a úsměv.

Nákupy, jídlo atd.:

V ceně ubytování je snídaně (8:00–10:00) so, ne.

Hned u Cirkulária jsou 3 večerky, Linda – pohledná vietnamka 44 m, vietnamec 78 m, Žabka 76 m. Další 2 večerky jsou 200 m a další 2 – 250 m. Potom nákupní centrum Plaza je 550 metrů.
Jinak je v Plzni asi tak bžilion různých pizzerií dělajících rozvoz po městě zdarma.

Jak se k nám dostanete:

Autobusové nádraží:

180 metrů od cirkulária

Vlakové nádraží:
Je o dost dál než autobusové.

Auto/jednokolka/sáňky:

GPS, Husovo náměstí 9.

Registrace:
350 Kč / 17 Euro

 – v ceně je ubytování na dvě noci, dvě snídaně (so, ne)
+ čeká vás požonkové překvápko
 
Registrace na e-mailu zonglobalizace@zongleros.cz.
Do e-mailu uveďte:

 


ENGLISH:

25. 5. – 27. 5. 2018

UNI  is a weekend event organized by Žongléros Ansábml in cooperation with Pilsen Uni Riders in order to keep unicycle relationships not only in the Czech Republic but also abroad.

On Saturday, already the 8th Žonglobalizace will be taking place, a festival where you can, aside our schedule, attend many new circus workshops and enjoy huge amount of performances.

UNI  will be spread out to three days as described:

Friday – UNI beer

17:00 – 23:59 – arrival of the participants, accomodation in the gym, getting to know each other and drinking various fluids of choice, games,…

Saturday – UNI park

08:00 – 10:00 – waking up, breakfast
09:00 – 10:00 – transfer to the Borský park
14:30 – high jump
16:30 – trial
17:00 – 23:59 – enjoying Žonglobalizace, moving to Cirkulárium

Sunday – UNI ride

08:00 – 10:00 – waking up, breakfast
10:00 – 15:00 – skatepark visit, street, video shooting
15:00 – ??? – farewell, departures

This program schedule is only initial, the detailed one will be at disposal directly during the festival ( :

Accommodations:

In the Cirkulárium gym – the centre of the new circus in Pilsen. One of the gyms will serve as a sleeping hall, the other two as gaming and training halls.

What to take with you:

Sleeping bag, sleeping pad, unicycle and good attitude.

Shopping, food etc.:

Breakfast (8:00 – 10:00) is included in the accomodation price –  Sa, Su

ight next to the Cirkulárium, there are 3 corner shops, Linda – Vietnamese shop 44 m, another Vietnamese shop 78 m, Žabka 76 m. The other 2 closest shops are 200 and 250 metres away. There is also a shopping centre Plaza just 550 m away.

There is also a huge number of Pizza Places with free delivery in the city.

How do you get to us:

Main Bus Station:
180 metres away from the Cirkulárium

Main Train Station:
A lot further than the bus station.

Car/unicycle/sled:

GPS, Husovo náměstí 9.

Registration:

350 Kč / 17 Euro

– the price includes accomodation for 2 nights and  breakfast (Sa, Su)
+ there in a sock surprise waiting for you

 

Registration at the zonglobalizace@zongleros.cz.

The e-mail must include:

© 2018 Žongléros Ansámbl